Разбра се кога Спартак 1918 ще получи стадиона си

0

5Шефът на ОбС Варна Тодор Балабанов обяви, че Спартак 1918 ще си върне документално клубния стадион с прилежащите площи на сесия на Общинския съвет през април или май.

Това стана ясно след днешното съвместно заседание на постоянната комисия „Собственост и стопанство“ и правната комисия в общината. На него бе одобрено предложението на Съвета на директорите на Спортен комплекс (СК) „Спартак АД“ за преобразуване на акционерното дружество чрез разделяне в две нови търговски дружества. Решението ще бъде гласувано на извънредна сесия за „Спартак“ в четвъртък.

„В следващия месец според закона собственикът на „Инжстрой“ ще впише плана за пребразуването в търговския регистър. След това предстои да се насрочи Общо събрание на акционерите, което по същество да вземе решение за преобразуването. Очакванията са през април или най-късно май, на трета сесия на ОбС да бъде извършено преразпределение на дяловете в двете дружества и Общината да си върне стадион „Спартак“ с игрищата, паркинга и тенискортовете. От наша страна няма да има забавяне, тъй като искаме нещата да приключат максимално бързо, което не пречи през тези три месеца да има извънредни сесии по казуса“, заяви Балабанов.

Както писахме, процедурата по преобразуването на СК „Спартак“ АД ще започне в трансформирането му в две търговски дружества, в които общината ще държи по 34 %, а останалите ще са на досегашния мажоритарен собственик на СК “Спартак” АД. В едното дружество ще са включени трите незастроени терена от СК “Спартак” АД, а в другото – стадион „Спартак“ с игрищата, паркинга и тенискортовете.

След размяна на акциите Община Варна ще стане едноличен собственик на капитала в дружеството със стадиона и площите му, и ще ги отдаде за безвъзмездно ползване на Спартак 1918.

Разбра се още, че в началото на февруари на ново заседание на двете комисии ще бъдат поканени членове на Съвета на директорите на СК „Спартак“ АД за дебати.

„Необходимо е да се направи финансово-правен анализ, за да защитим изцяло интереса на варненци. Искаме да разберем какви пари са вложени и изразходвани от СК „Спартак“ АД, след като мажоритарният му собственик е взел дружеството през 2010 година с уставен капитал от 6 млн.лева, а впоследствие са натрупани 700 000 лева задължения. Освен това СК „Спартак“ АД спечели дело срещу общината за стадион „Локомотив“ за 1,4 млн.лева, които с лихвите и адвокатските хонорари стават 2,3 млн.лева. Тези пари общината трябва да ги плати на СК „Спартак“ АД, за да се извърши преобразуването на комплекса“, заяви общинският съветник Григор Григоров.

Междувременно на заседанието бе взето също решение за отдаване на спортен комплекс „Локомотив“ за безвъзмездно ползване на Спартак 1918 за 10 години.