Важна крачка за доброто бъдеще на Спартак

0

01На извънредна сесия на Общински съвет-Варна тази сутрин се взе решение за стартиране на процедурата по преобразуване на Спортен комплекс „Спартак“ АД в две търговски дружества. В едното са включени трите незастроени терена от капитала на СК „Спартак” АД, а в другото влизат стадион „Спартак” с игрищата, тенис кортовете и паркингите.

Решението бе взето с 33 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”.

На по-късен етап Община Варна ще стане собственик на дружеството, което притежава стадиона с цялата спортна база и ще ги отдаде за безвъзмездно ползване на „Спартак 1918”.

На същата сесия днес бе прието и отдаването на СК „Локомотив” на ФК „Спартак 1918” за безвъзмездно ползване за срок от 10 години.