Фондация МЕРИДОНОВ – Лайпциг – ПОКАНА ЗА ОБЩО ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ

5

Фондация МЕРИДОНОВ – Лайпциг

ПОКАНА ЗА ОБЩО ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ от основателя на Фондация Меридонов Д-р Димка Меридонов

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с член 17, параграф 2. от правилника за прилагане за Устава на фондацията свиквам на 10 август 2020 г. от 10:00 часа извънредно виртуално Общо събрание със следния дневен ред:

  1. Доклад за състоянието на сградата на фондацията в град Росвейн, Оберщадтграбен 31
  2. Обсъждане на предложението на създателката на фондацията за модернизация на покрива и фасадата и предложението за финансиране на модернизацията

Тази покана за Общото събрание ще бъде публикувана в интернет медиите.

Основател на фондацията Д-р Димка Меридонов