Родители притеснени от забранен достъп до базата на ветроходен клуб Черно море-Бриз

22

Снимка: Черно море-Бриз

Родителска общност „Черно море -Бриз“ се обърна в две писма към спортното министерство, Община Варна, областния управител и председателя на общинския съвет във връзка с изменения на територията на базата на Ветроходен клуб „Черно Море – Бриз“.

„Волно и неволно ставаме свидетели на различни събития в последните месеци – поставяне на огради, неясна информация във връзка със заграждане на части от базата и забрана за достъп до акватория и части от моста, ограничаване на достъп до лодки и невъзможност за тренировки, неяснота около бъдещето на клуба и видимо притеснение и хаос при въпроси от наша страна“, пишат в писмото си родителите.

Те припомнят, че май тази година предстои Европейско първенство във Варна и искат децата им и техните треньори да мислят за подготовката и победите, а не да отиват към базата си с напрежение и несигурност.

Родителите подчертават, че „Черно море- Бриз“ е най-старият ветроходен клуб в България и по тази причина са на мнение, че страната трябва да уважава своите ветроходци, треньори и спортни деятели.

В тази връзка те настояват за разрешване на казуса от отговорните лица и очакват покана за среща за обсъждане на проблема.

16 дни след внесените писма обаче родителите алармират, че все още няма ответна реакция от кмета на Варна. Те поясняват, че вече са провели две срещи с областния управител Стоян Пасев.

По време на първата среща, провела се на 9 февруари, са засегнати няколко основни тези от страна на родителите:

1) Има напрежение на базата, на която тренират децата от СК „Черно море-Бриз“ и то се отразява пряко върху децата ни и възможностите им за тренировка;

2) Забранен е достъпът на ветроходен клуб „Черно море- Бриз“ до част от нужната акватория за провеждане на тренировки;

3) Своеволно има издигната ограда, която ограничава достъпът до част от лодките на клуба;

4) Поради допусната административна грешка от страна на Областна управа има разминаване в кадастралната скица и разделението на двата парцела е некоректно и води до конфликти и хаос.

Родителите са категорични, че трябва да бъде уважена тяхната роля и тази на клубовете, които на 18.06.2020 са провели среща с Пасев и са потвърдили своите позиции и намерения спрямо разделението.

Поради административна грешка тези намерения не са отразени във входирана скица от Стоян Пасев и водят до този казус с ограничен достъп и конфликтна среда, допълват те.

На втората среща със Стоян Пасев, провела се на 15 февруари, от страна на Областна управа са поети следните ангажименти:

1) По негова инициатива да се свика в рамките на седмица (15.02-21.02.2021) среща между представители на двата клуба Ветроходен клуб „Черно море-Бриз“ и „Черно Море-Кану Каяк“ за разрешаване на проблема с границите на териториите на двата клуба и връщането им във вида им позволяващ безпроблемен и безопасен достъп до кейовото съоръжение.

2) Срещата да се проведе в сградата на Областна управа по предварително уточнен дневен ред, в ясен формат и водене на протокол за решенията;

3) Да се започне процедура за актуване и предоставяне на фактически съществуващото мостово съоръжение за осъществяване на спортната и тренировъчна дейност;

4) Да се извърши проверка за евентуално наличие на злоупотреба и манипулиране на документи;

От родителската общност „Черно море -Бриз“ заявяват, че ще продължават да настояват за среща с кмета и председателя на общинския съвет до достигане на решение на казуса.